Design a site like this with WordPress.com
Kom igang

Home

Velkommen til
Netværket for
Bæredygtig Transport

Netværket for Bæredygtig Transport er et uformelt samarbejde mellem folkelige organisationer, der arbejder for bæredygtig transport. Vi er ikke nødvendigvis enige om alting, men der er  meget, der binder os sammen. Og det samarbejder vi om.

Vi holder månedlige koordinationsmøder på Zoom, men når der ikke er pandemi mødes vi typisk hvert halve år i København. Ofte har vi så også et oplæg fra en ekspert.

Udover de månedlige møder, kommunikerer vi internt i netværket i en mailgruppe.

Netværkets medlemmer samarbejder om  udtalelser, pressearbejde, og møder med Folketingets transport politikere  omkring specifikke områder. Den enkelte organisationer vælger fra sag til sag og om de er med i fælles udtalelser, debatindlæg m.m.

Vi inviterer alle landsdækkende organisationer, der arbejder for bæredygtig transport til at deltage i netværket. Der er ikke personlige medlemmer i netværket; men en organisation kan have flere deltagere i møder og på e-mail listen. Vi opfordrer derimod organisationer med interesse i bæredygtig transport til at melde sig ind og blive aktiv i en af netværkets medlemsorganisationer.

Aktivitetsniveauet er forskelligt for de deltagende organisationer,  afhængigt af aktuelle sager og af den enkelte forenings interesser.

Netværket består for tiden af:

Miljøorganisationen Vedvarende Energi

Rådet for Bæredygtig Trafik

Cyklistforbundet

NOAH – Trafik

350 Klimabevægelsen

Den Grønne Ungdomsbevægelse

Jyder mod Overflødige Motorveje

Bevar Jordforbindelsen

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Danske Delebiler

Vil du i kontakt med os? Så udfyld denne formular, og vi vender tilbage.